529

  • Odeszli... (str 1)
  • Magdalena Fikus, Co ty wiesz o nauce?  (str 2-3)
  • Józef Spałek, Przez popularyzację do odkrywania? (str 3)
  • Wydarzenia: Nagrody Naukowe POLITYKI 2020  (str 3 – link)
  • Andrzej Białas, Polemika(str 4)
  • Andrzej M. Brandt, Komentarz (str 4)
  • Dzieła, arcydzieła w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności (str 4-link)
  • APEL KOLEGIUM REKTORSKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DO WŁADZ RP W SPRAWIE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22.10.2020 r.  (str 5)
  • UCHWAŁA RADY PAU z dnia 27.10.2020 r.  (str 5)