536

  • Scientia PAUperum: Jacek Maria Kurczewski, „Gender” w naukach społecznych  (str 1-2)
  • Lucjan Pawłowski, Kolegialność pomaga! (str 2)
  • Anna Cegieła, Habilitacja (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Porzucony skarb  (str 4)