528

  • Andrzej Jajszczyk, Habilitacja może zostać, ale inna (str 1)
  • Piotr Wojtulek, A może hybrydowo? (str 2)
  • Andrzej Targowski, Z łezką w oku o Igi wielkim tenisie i wspomnieniach (str 2 – link)
  • Janusz Lipkowski, Przeciw, a nawet za  (str 3)
  • Apel o walkę z nieuczciwością w nauce (str 3)
  • Dzieła, arcydzieła w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności (str 3 – link)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Historię bardzo trudno przyspieszyć… (str 4)