535

  • Jerzy Fedorowski, Jeszcze o habilitacji  (str 1)
  • Historia magistra vitae? Władysław Gomułka Warszawa, Sala Kongresowa, 19 marca 1968 (str 2)
  • Magdalena Bajer, O mądrzeniu (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Przedawnienie  (str 4)