532

  • Anna Cegieła, Język protestu (str 1)
  • Michał Kokowski, Rozkład wielomianowy i Władysław Bortkiewicz. Reakcja historyka i filozofa nauk ścisłych (oraz fizyka) na tekst pana profesora Andrzeja Staruszkiewicza (str 2)
  • Marek R. Lipiński, Krótka glosa do dyskusji o habilitacji (str 2)
  • Stefan Pokorski, Nie rozumiem… (str 3)
  • Jakub Zakrzewski, Horror habilitacji – czyli co ogranicza polską naukę (str 3)
  • Przemysław Urbańczyk, Do kogo należą stare szkielety? (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Muzyka w czasach pandemii (str 5)