531

  • Andrzej Zoll, Znów spór o aborcję (str 1)
  • Michał Rusinek, Rewolucja w języku  (str 2)
  • Roman Duda, Fenomen polskiego Wrocławia  (str 3)
  • Marcin Kula, Demonstracje historyczne, ale mało ożywione historią (str 4)