533

  • Andrzej Białas, Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020) (str 1)
  • Stanisław Kistryn, Pożegnanie Mistrza (str 2)
  • Droga umysłu ludzkiego w poznaniu przyrody. Rozmawiają: Adam Strzałkowski i Andrzej M. Kobos (str 2-link)
  • Adam Głaz, O języku protestu, ale inaczej  (str 3)
  • Alina Nowicka-Jeżowa, Ad vocem artykułu Język protestu (str 4)
  • Andrzej Pilc, Słabości obecnej parametryzacji – punktacja czasopism naukowych (str 4)