Rok: 2012

190/191/192

190/191/192  Życzenia   (str 1) Ryszard Sosnowski, O tym, jak Polska stała się państwem członkowskim CERN (str 2-4) Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (5)  (str 5) Z listów do redakcji Jerzy Zabczyk, Sub auspiciis imperatoris dla Bronisława Malinowskiego   (str 6) Andrzej Fuliński, Sub auspiciis imperatoris dla Mariana Smoluchowskiego   (str 6) Janusz Limon, Hipercholesterolemia …

190/191/192 Read More »

189

189 Jacek Purchla, Nauka i media  (str 1) Paweł Kisielow, Autorytet Ludwika Hirszfelda – polemika (4)  (str 2) Edward Malec, Wracają uczelnie flagowe – czy to się może udać?  (str 3) zaPAU: Biedni dziennikarze  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Stara baśń (str 5)

188

188 Wydanie specjalne Stulecie Adama Bielańskiego  Andrzej Białas, Stulecie Adama Bielańskiego  (str 1) Ewa Brocławik, Profesor Adam Bielański – Profesor profesorów, Mistrz i Nauczyciel  (str 2) Adam Bielański, Na pewno nie należę do pesymistów  (str 3) Z albumu Adama Bielańskiego (str 4)

187

187 Tomasz Dohnalik, Czysty „mrożek”   (str 1) Roman K. Meissner, O Profesorze Ludwiku Hirszfeldzie (3)   (str 2-3) zaPAU:  Krew, pot i łzy… (str 4)

186

186 Adam J. Zięcik, „Golono, strzyżono” – czyli zderzenie nauki z biurokracją   (str 1-2) Łukasz A. Turski, Warto być upartym   (str 2-3) zaPAU:  Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (2) (str 4)

185

185 Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (4)   (str 1) Karol Piasecki, Jan Czekanowski 1882–1965   (str 2) Barbara Wosiek, Igły na sośnie   (str 3) zaPAU: Dokument … (!)  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Jak to właściwie było, z Krzysztofem Zamorskim rozmawia Marian Nowy   (str 5-6)

184

184 Maciej Żylicz, Granty dla obcokrajowców na staże podoktorskie w Polsce   (str 1-2) Karol Życzkowski i Jakub Zakrzewski, Pełzający potwór bibliometrii   (str 2-3) zaPAU: Doradcy  (str 4) Wydarzenia: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, W sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 roku  (str 5)

183

183 Janusz Lipkowski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie   (str 1-2) Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (3)  (str 3) zaPAU: Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (1)  (str 4) Wydarzenia: Marian Nowy, Miasto – dzieło sztuki  (str 5)

182

182 Andrzej Białas, Lenistwo, głupota czy zła wola?   (str 1) Lucjan Suchanek, Pożytki z „uczelni prowincjonalnych” – na przykładzie PWSZ  (str 2-3) zaPAU: Magdalena Bajer, Wszystko to się wiąże…  (str 4)

181

181 Marek Ziółkowski, Głos o regionalnych towarzystwach naukowych   (str 1-2) Jan Prokop, Wyższe szkoły prywatne?   (str 2-3) zaPAU: Granty na kredyt  (str 4)