187

  • Tomasz Dohnalik, Czysty „mrożek”   (str 1)
  • Roman K. Meissner, O Profesorze Ludwiku Hirszfeldzie (3)   (str 2-3)
  • zaPAU:  Krew, pot i łzy… (str 4)