188

Wydanie specjalne Stulecie Adama Bielańskiego 

  • Andrzej Białas, Stulecie Adama Bielańskiego  (str 1)
  • Ewa Brocławik, Profesor Adam Bielański – Profesor profesorów, Mistrz i Nauczyciel  (str 2)
  • Adam Bielański, Na pewno nie należę do pesymistów  (str 3)
  • Z albumu Adama Bielańskiego (str 4)