189

  • Jacek Purchla, Nauka i media  (str 1)
  • Paweł Kisielow, Autorytet Ludwika Hirszfelda – polemika (4)  (str 2)
  • Edward Malec, Wracają uczelnie flagowe – czy to się może udać?  (str 3)
  • zaPAU: Biedni dziennikarze  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Stara baśń (str 5)