186

  • Adam J. Zięcik, „Golono, strzyżono” – czyli zderzenie nauki z biurokracją   (str 1-2)
  • Łukasz A. Turski, Warto być upartym   (str 2-3)
  • zaPAU:  Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (2) (str 4)