182

  • Andrzej Białas, Lenistwo, głupota czy zła wola?   (str 1)
  • Lucjan Suchanek, Pożytki z „uczelni prowincjonalnych” – na przykładzie PWSZ  (str 2-3)
  • zaPAU: Magdalena Bajer, Wszystko to się wiąże…  (str 4)