181

  • Marek Ziółkowski, Głos o regionalnych towarzystwach naukowych   (str 1-2)
  • Jan Prokop, Wyższe szkoły prywatne?   (str 2-3)
  • zaPAU: Granty na kredyt  (str 4)