185

  • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (4)   (str 1)
  • Karol Piasecki, Jan Czekanowski 1882–1965   (str 2)
  • Barbara Wosiek, Igły na sośnie   (str 3)
  • zaPAU: Dokument … (!)  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Jak to właściwie było, z Krzysztofem Zamorskim rozmawia Marian Nowy   (str 5-6)