183

  • Janusz Lipkowski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie   (str 1-2)
  • Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (3)  (str 3)
  • zaPAU: Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (1)  (str 4)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Miasto – dzieło sztuki  (str 5)