20

  • Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (str 1)
  • Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2), dok. (str 3)
  • Leszek Ceremużyński – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
    • Salon
    • Świat Andrzeja Mleczki