Miesiąc: styczeń 2009

23

23 Andrzej Zoll, Czy ratyfikować „Konwencję Bioetyczną”?  (str 1) Jerzy Niewodniczański, Renesans energetyki jądrowej?  (str 2) Magdalena Bajer, Mierzą szanse i aspiracje  (str 3) zaPAU:  (str 4) Andrzej Szczeklik, O stylu naukowym Świat Andrzeja Mleczki

22

22 Katarzyna Chałasińska-Macukow, Głos o kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce  (str 1), dok. (str 2) Jerzy Władysław Kawiak – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2) Wacław Walecki – Estreicherowie w Internecie  (str 3) zaPAU:  (str 4) Mrówki Zasłyszane Świat Andrzeja Mleczki

21

21 Karol Musioł, Trwająca wizja Niewodniczańskiego  (str 1), dok. (str 2) Wiesław Czyż – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2) Ryszard Tadeusiewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 3) zaPAU: Z prądem czy pod prąd? (str 4)

20

20 Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (str 1) Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2), dok. (str 3) Leszek Ceremużyński – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 3) zaPAU:  (str 4) Salon Świat Andrzeja Mleczki