20

20 Mariusz Cichoń i Adam Łomnicki, Jak rozstrzygać konkursy o granty?  (str 1) Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2), dok. (str 3) Leszek Ceremużyński – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 3) zaPAU:  (str 4) Salon Świat Andrzeja Mleczki