21

  • Karol Musioł, Trwająca wizja Niewodniczańskiego  (str 1), dok. (str 2)
  • Wiesław Czyż – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
  • Ryszard Tadeusiewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 3)
  • zaPAU: Z prądem czy pod prąd? (str 4)