Rok: 2017

407/408

407/408 Życzenia  (str 1) Krzysztof J. Cios, O konsolidacji uczelni (str 2) Jerzy Kuczyński, Patrząc od innej strony  (str 3) Agata Chrześcijanek i Michał Młynarczyk, Nie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma  (str 4) Jacek Z. Kubiak, Dwa słowa o habilitacji  (str 5) Leszek M. Sokołowski, Dekomunizatorzy (str 5) Andrzej Jajszczyk, Obrazy Andrzeja Okińczyca w Collegium …

407/408 Read More »

406

406 Roman Bäcker, Habilitacja – najważniejsza?  (str 1) Krzysztof J. Cios, O polskich naukowcach w USA i ich niewykorzystanych możliwościach (str 2) Jacek Żurek, O „doświadczonym naukowcu”  (str 2) List Iwo Białynickiego-Biruli  (str 3) Robert Hołyst, Grzechy główne  (str 3) zaPAU:  Sancta Simplicitas (str 4)

405

405 Ks. Andrzej Szostek MIC, Moralna wartość uprawiania nauki  (str 1-2) Roman Duda, IPN dekomunizuje profesora Stanisława Kulczyńskiego  (str 2) Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (str 3) Maria Korytowska, Peer review i wstyd  (str 3) Rektorzy ASP w Rysunkach Profesora Adama Wsiołkowskiego: Stanisław Rodziński (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Święta Przestrzeń  (str …

405 Read More »

404

404 Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Habilitacja: za, a nawet przeciw  (str 1) Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (str 2) Zbigniew Błocki, Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca – brak kierowania projektami  (str 2) Andrzej Borowski, Nauki humanistyczne – nauki społeczne (str 3) Galeria PAUzy: Barbara Sosnowska Bałdyga (str 4)

403

403 Jan Napoleon Saykiewicz, O habilitacji – ciąg dalszy  (str 1) Robert Hołyst,  Życzliwości nie da się zapisać w ustawie  (str 2-3) zaPAU:  Pesymizm algorytmiczny  (str 4)

402

402 Andrzej M. Brandt, Jeszcze o habilitacji  (str 1) Stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie poparcia Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (str 2) Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo …

402 Read More »

401

401 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński o towarzystwach naukowych (str 1) Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym (str 2) Rysunek Adama Wsiołkowskiego,  Włodzimierz Kunz  (str 3) zaPAU: „Kompetencja”, nie „doskonałość”  (str 4) Marcin Maciuk, Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny  (str 5)

400

400 Odeszli od nas…  (str 1) Andrzej Jajszczyk, Kartagina i habilitacja  nie powinny istnieć (str 2) Andrzej Paszewski, Zasypywanie rowu  (str 3) Galeria PAUzy: Apoloniusz Węgłowski (str 4)

399

399 Numer poświęcony V Kongresowi Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie „Inteligencja Polska w Świecie” 17–21 X 2017 Andrzej Białas, Podsumowanie V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie (str 1-2) Arcymistrz Brzeziński, Z Andrzejem Lubowskim rozmawia Marian Nowy (str 3) Galeria zdjęć z V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie (str 4)

398

398 Adam Niemczyński, Czy rada uczelni ma służyć uczelni radą? (str 1) Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym uczonym (str 2) Ewa Dziurzyńska, Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU (str 3) zaPAU:  Wiemy co nie jest ludzkim szczęściem (str 4)