398

  • Adam Niemczyński, Czy rada uczelni ma służyć uczelni radą? (str 1)
  • Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym uczonym (str 2)
  • Ewa Dziurzyńska, Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej
    • Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU (str 3)
  • zaPAU:  Wiemy co nie jest ludzkim szczęściem (str 4)