401

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński o towarzystwach naukowych (str 1)
  • Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym (str 2)
  • Rysunek Adama Wsiołkowskiego,  Włodzimierz Kunz  (str 3)
  • zaPAU: „Kompetencja”, nie „doskonałość”  (str 4)
  • Marcin Maciuk, Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny  (str 5)