400

  • Odeszli od nas…  (str 1)
  • Andrzej Jajszczyk, Kartagina i habilitacja  nie powinny istnieć (str 2)
  • Andrzej Paszewski, Zasypywanie rowu  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Apoloniusz Węgłowski (str 4)