402

  • Andrzej M. Brandt, Jeszcze o habilitacji  (str 1)
  • Stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie poparcia Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (str 2)
  • Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Pusto na moim podwórku  (str 3)
  • Iwo Białynicki-Birula, List i odpowiedź redakcji (str 4)
  • Okno na świat Adama Korpaka  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Architektoniczne eksperymenty  (str 5)