405

  • Ks. Andrzej Szostek MIC, Moralna wartość uprawiania nauki  (str 1-2)
  • Roman Duda, IPN dekomunizuje profesora Stanisława Kulczyńskiego  (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (str 3)
  • Maria Korytowska, Peer review i wstyd  (str 3)
  • Rektorzy ASP w Rysunkach Profesora Adama Wsiołkowskiego:
  • Stanisław Rodziński (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Święta Przestrzeń  (str 5)