404

  • Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Habilitacja: za, a nawet przeciw  (str 1)
  • Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (str 2)
  • Zbigniew Błocki, Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca – brak kierowania projektami  (str 2)
  • Andrzej Borowski, Nauki humanistyczne – nauki społeczne (str 3)
  • Galeria PAUzy: Barbara Sosnowska Bałdyga (str 4)