403

  • Jan Napoleon Saykiewicz, O habilitacji – ciąg dalszy  (str 1)
  • Robert Hołyst,  Życzliwości nie da się zapisać w ustawie  (str 2-3)
  • zaPAU:  Pesymizm algorytmiczny  (str 4)