364/365

  • Życzenia   (str 1)
  • Andrzej Targowski, Pan Twardowski na Księżycu?  (str 2-3)
  • Czesław Jura, Klonowanie człowieka  (str 4-5)
  • List pani profesor Grażyny Małgorzaty Kowalewskiej(str 5)
  • Marian Nowy,  Gombrowicz w Montrealu  (str 6)
  • Anna Michalewicz, Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji Artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu  (str 7)
  • Joanna M. Dziewulska, Badanie i digitalizacja filigranów – o 3. edycji PAUart  (str 8)
  • Marcin Lutomierski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Między tradycją a współczesnością  (str 9-10)