356

  • Andrzej Borowski, O edytorstwie i „komponencie naukowym”   (str 1)
  • Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (str 2)
  • Stanisław Mrówczyński, Muzyka sfer  (str 3)
  • zaPAU: Profesor Błocki jest zadowolony (str 4)