363

  • Michał Karoński, O NCN nieco subiektywnie  (str 1-2)
  • Krzysztof J. Cios, Głos do dyskusji o rankingu polskich uczelni  (str 3)
  • zaPAU: Jak ryby z saka… (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Henryk Sienkiewicz – mniej znany   (str 5)