357

  • Andrzej Kisielewicz, Ranking szanghajski  (str 1-2)
  • Janusz Lipkowski, Jeszcze o „Naturomanii”  (str 2)
  • Magdalena Bajer, I czytać, i liczyć   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Jerzy Nowakowski   (str 4)