361

  • Andrzej Białas, Klient jest najważniejszy, (str 1)
  • Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Raz jeszcze o ławce Banacha i Nikodyma  (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Stanisław Wieczorek   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Tajna Akademia   (str 5)