358

  • Stefan Życzkowski, Innowacja = motywacja + zmiana + efekt ekonomiczny  (str 1-2)
  • Jerzy Kuczyński, Głos o rankingu polskiej nauki  (str 3)
  • Andrzej Białas, Pierwsza jaskółka?  (str 4)