362

  • Zbigniew Błocki, W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka  (str 1)
  • Andrzej Jajszczyk, NCN – sukces i wyzwania  (str 2)
  • Maciej Żylicz, O Narodowym Centrum Nauki   (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Sukces  (str 4)