2010

103/104/105

103/104/105  Życzenia  (str 1-2) Jadwiga Puzynina, O książce Magdaleny Bajer Jak wierzą uczeni   (str 3-4) Janina Kraupe, Spotkania z Tadeuszem Kantorem   (str 5-8) Katarzyna Marciniak, Po co mitologia? – Świat współczesny w zwierciadle mitu   (str 9-11) zaPAU: Andrzej M. Kobos, Patek Philippe Szlichcińskich   (str 12) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, …

103/104/105 Read More »

102

102 Andrzej Pilc, Do czterech razy sztuka?  (str 1) Marek Kuś, Wskaźniki bibliometryczne i kategoryzacja instytucji naukowych  (str 2) Jadwiga Puzynina, Jakie wartości współtworzą „duszę” Europy u progu XXI wieku (str 3-4) zaPAU: Jeszcze o Numerze 100   (str 5-6) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Archiwa i nowoczesność   (str 7-8)

101

101 Władysław Stróżewski, In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas  (str 1) Stanisław Mrówczyński, Mierzenie nauki   (str 2-3) Jerzy Pelc, Program Index Plus  (str 3) zaPAU: Cywilizacja kłótni   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W kręgu przyrody   (str 5-6)

100

100 Barbara Kudrycka, Ważny głos w dyskusji o nauce   (str 1) Katarzyna Chałasińska-Macukow, Równania i polityka   (str 2) Andrzej Białas, Sto lat!   (str 3) Jerzy Wyrozumski, Czym jest i czym powinna być „PAUza Akademicka”   (str 3) Jerzy Wyrozumski, Stypendia im. Anny Dyaczyńskiej i Zbigniewa Hermanów   (str 4) Jerzy A. Janik, Setny numer „PAUzy” skłania do …

100 Read More »

99

99 Janusz K. Kozłowski, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI – Krzysztof M. Ciałowicz,Tell el-Farcha – zapomniana stolica Egiptu w Delcie Nilu (str 1-4) Kraków – warto wiedzieć: – Marian Nowy, Bracia z Myszakowa   (str 5-6)

98

98 Andrzej Białas, Towarzystwa i Samorząd   (str 1) Theo W. Ruijgrok, The Daily Life of a Dutch Physicist   (str 2) Marek Gazdzicki, Gold-diggers and Monopoly in Science   (str 3) zaPAU: Idzie młodość!   (str 4) Świat Andrzeja Mleczki   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Trzeci Kongres   (str 5)

97

97 Jerzy Wyrozumski, O upamiętnienie profesorów lwowskich pomordowanych w 1941 r.   (str 1) Magdalena Bajer, Zwierzenie kata   (str 3)

96

96 Magdalena Bajer, Cuda nad Wisłą   (str 1) Jerzy Vetulani, Dopalacze!    (str 2), dok.  (str 3) zaPAU: Słynne ostatnie słowa   (str 4)

95

95 Andrzej Białas, Konkurencja, współpraca   (str 1) Grażyna Odyniec, Jak to się robi w Stanach Zjednoczonych?   (str 2), dok.  (str 3) Johann Rafelski, Dobity przez granty   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kłopoty z postępem   (str 5)

94

94 Paweł Valde-Nowak, Jana Machnika karpackie misje  (str 1), dok. (str 2) O archeologii pradziejowej, Z Janem Machnikiem rozmawia Andrzej M. Kobos (str 3), dok. (str 4)