100

  • Barbara Kudrycka, Ważny głos w dyskusji o nauce   (str 1)
  • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Równania i polityka   (str 2)
  • Andrzej Białas, Sto lat!   (str 3)
  • Jerzy Wyrozumski, Czym jest i czym powinna być „PAUza Akademicka”   (str 3)
  • Jerzy Wyrozumski, Stypendia im. Anny Dyaczyńskiej i Zbigniewa Hermanów   (str 4)
  • Jerzy A. Janik, Setny numer „PAUzy” skłania do refleksji   (str 4)
  • Magdalena Bajer, Mrzonki jubileuszowe   (str 5)
  • zaPAU: Andrzej Michał Kobos, Sen złoty o „PAUzie”   (str 6)