97

  • Jerzy Wyrozumski, O upamiętnienie profesorów lwowskich pomordowanych w 1941 r.   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Zwierzenie kata   (str 3)