101

  • Władysław Stróżewski, In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas  (str 1)
  • Stanisław Mrówczyński, Mierzenie nauki   (str 2-3)
  • Jerzy Pelc, Program Index Plus  (str 3)
  • zaPAU: Cywilizacja kłótni   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W kręgu przyrody   (str 5-6)