95

  • Andrzej Białas, Konkurencja, współpraca   (str 1)
  • Grażyna Odyniec, Jak to się robi w Stanach Zjednoczonych?   (str 2), dok.  (str 3)
  • Johann Rafelski, Dobity przez granty   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kłopoty z postępem   (str 5)