102

  • Andrzej Pilc, Do czterech razy sztuka?  (str 1)
  • Marek Kuś, Wskaźniki bibliometryczne i kategoryzacja instytucji naukowych  (str 2)
  • Jadwiga Puzynina, Jakie wartości współtworzą „duszę” Europy u progu XXI wieku (str 3-4)
  • zaPAU: Jeszcze o Numerze 100   (str 5-6)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Archiwa i nowoczesność   (str 7-8)