493/494

  • Życzenia (str 1)
  • Stanisław Kłys, Obalanie Dekretu Bieruta  (str 2-4)
  • Błażej Miernikiewicz, List ludzi nauki do mediów ws. zmian klimatu (str 4)
  • Jan Kozłowski, W Polsce powinny powstawać małe reaktory jądrowe  (str 5)
  • Jakub Malecki, Luźne wspomnienia ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim pod koniec lat 80. (str 6)
  • Marcin Kula, Porozmawiajmy jak historyk z fizykiem (str 7)
  • Anna Cegieła, Komisja Etyki Komunikacji PAU (str 8)
  • Wydarzenia: Joanna Laskosz, Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata… Pamięci prof. Walerego Goetla (1889–1972) w 130. rocznicę jego urodzin i 100 – lecie powstania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (str 8-9)