490

  • Marta Wyka, Olga Tokarczuk: pisarka, obywatelka, noblistka  (str 1)
  • Andrzej Białas, Stanowisko Forum Porozumiewawczego Towarzystw Naukowych uchwalone na posiedzeniu w siedzibie PAU w dniu 15 listopada 2019  (str 2)
  • Wioletta Zawitkowska, Plus ratio quam vis. Konferencja naukowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4 listopada 2019 r. (str 3)
  • Łukasz A. Turski, Jeszcze o magazynowaniu energii (str 4)