484

  • Magdalena Bajer, Płytki sen demonów (str 1)
  • Barbara Płytycz, Edukacja uratuje projekt „Przyszłość planety Ziemia”  (str 2)
  • Romuald Brazis, I szansą, i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego jest większość narodowa (str 2: link)
  • Jan Kozłowski, Magazynowanie energii jest warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Profesja: nauczyciel (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pomiędzy niebem i ziemią: Skałka i jej wiele wymiarów (str 5)