488/489

 • 30 lat  (str 1)
 • Notatka Henryka Barycza z wymienionymi nazwiskami żyjących wówczas członków „pierwszej” PAU  (str 2)
 • Lista obecności na I posiedzeniu członków PAU i członków PAN spoza Krakowa oraz komisji powołanej przez Prezydium Oddziału PAN w Krakowie do rozpatrzenia sprawy wznowienia działalności PAU, 19.09.1989 (str 3)
 • Protokół I posiedzenia członków PAU i członków PAN spoza Krakowa, a także komisji powołanej przez Prezydium Oddział PAN w Krakowie w dniu 12.06.1989 do rozpatrzenia sprawy wznowienia działalności PAU, które odbyło się 19.09.1989 (str 4)
 • Uchwała członków PAU i członków Komisji Prezydium Oddziału PAN w Krakowie ds. restytucji PAU, powzięta na I posiedzeniu w dniu 19.09.1989 (str 5)
 • Zaproszenie na posiedzenie w dniu 16.11.1989, w spawie restytucji PAU  (str 5: link)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w Krakowie w dniu 16.11.1989 w Warszawie (str 5: link)
 • Pismo PAU do Prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie zatwierdzenia nowych władz restytuowanej PAU, wybranych na posiedzeniu 16.11.1989 (str 6)
 • Opinia Józefa Skąpskiego w sprawie podjęcia działalności przez PAU, Kraków 16.10.1989  (str 6: link)
 • Postanowienie Prezydenta RP z dnia 22.11.1990 w sprawie zatwierdzenia nowo wybranych władz PAU (str 7)
 • Gerard Labuda Prezes PAU: Program Pracy  (str 7: link)
 • Refleksje na 30-lecie
 • Stanisław Grodziski, Wspomnienie (str 11)
 • Roman Duda, Mały trybik (str 12)
 • Julian Dybiec, Moje spotkania z Polską Akademią Umiejętności (str 13-14)