485

  • Barbara Badełek, Popularyzacja nauk. Jak to się robi w maleńkim miasteczku na kresach  (str 1-2)
  • Andrzej Paszewski, „Profesor idealny” – czy realny? (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Andrzej Węcławski (str 4)