487

  • Andrzej Paszewski, Instrumenty demagoga  (str 1)
  • Wojciech Nowak, Magazynowanie energii  (str 2-3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, „Nad kołchozem czarne chmury wiszą”… (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W sieci pól elektromagnetycznych (str 5)