Miesiąc: listopad 2017

404

404 Jakub Zakrzewski i Karol Życzkowski, Habilitacja: za, a nawet przeciw  (str 1) Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (str 2) Zbigniew Błocki, Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca – brak kierowania projektami  (str 2) Andrzej Borowski, Nauki humanistyczne – nauki społeczne (str 3) Galeria PAUzy: Barbara Sosnowska Bałdyga (str 4)

403

403 Jan Napoleon Saykiewicz, O habilitacji – ciąg dalszy  (str 1) Robert Hołyst,  Życzliwości nie da się zapisać w ustawie  (str 2-3) zaPAU:  Pesymizm algorytmiczny  (str 4)

402

402 Andrzej M. Brandt, Jeszcze o habilitacji  (str 1) Stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie poparcia Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (str 2) Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo …

402 Read More »

401

401 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński o towarzystwach naukowych (str 1) Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym (str 2) Rysunek Adama Wsiołkowskiego,  Włodzimierz Kunz  (str 3) zaPAU: „Kompetencja”, nie „doskonałość”  (str 4) Marcin Maciuk, Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny  (str 5)

400

400 Odeszli od nas…  (str 1) Andrzej Jajszczyk, Kartagina i habilitacja  nie powinny istnieć (str 2) Andrzej Paszewski, Zasypywanie rowu  (str 3) Galeria PAUzy: Apoloniusz Węgłowski (str 4)