352

  • Andrzej Targowski, À propos „to jest Ameryka”  (str 1-2)
  • Adam Sobiczewski, Wyjątkowa nazwa nowego pierwiastka chemicznego  (str 2)
  • Andrzej Jajszczyk, Gorzka pigułka, czyli „Nowa Estetyka” Marii Anny Potockiej  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Tadeusz Boruta (str 4)