351

  • Krzysztof J. Cios, Parę uwag o odbiorze polskich uczelni w świecie i jak go poprawić  (str 1-2)
  • Zbigniew Błocki, Odpowiedź NCN Profesor Borkowskiej (str 2)
  • Józef Spałek, Od edukacji wyższej do nauki grantowej i z powrotem  (str 3)
  • zaPAU: Kasa (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Wartości i cnoty   (str 5)